Barnkörfest Linköping 2021

På grund av Coronapandemin kunde Barnkörfesten i Linköping tyvärr inte genomföras som planerat under hösten 2020 utan flyttas fram. Nytt datum är 16-17 oktober 2021.

Varje år sedan 2011 arrangerar Sveriges Kyrkosångsförbund en nationell barnkörfest tillsammans med en lokal församling någonstans i Sverige, oftast även i samarbete med Sensus studieförbund. 2021 arrangeras barnkörfesten tillsammans med Linköpings domkyrkoförsamling i Östergötland.

Barnkörfesten startar lördag förmiddag med repetitioner, gemensamma och stämvis. Under dagarna kommer sedan alla att ha möjlighet att delta i tre spännande workshops. På lördagskvällen blir det festliga aktiviteter och korvgrillning i Domkyrkoparken. Barnkörfesten avslutas på söndagen med en härlig sånggudstjänst kl. 11.00 i Domkyrkan.

Anmälan är öppen mellan 1 april och 14 september 2021.

Kontakt

Frågor om anmälan och avanmälan
Ulla Heinstedt
ulla.heinstedt@sensus.se

Frågor om innehåll och tillgänglighet

Sara Michelin
sara.michelin@svenskakyrkan.se