Barnkörfest 2020

På grund av Coronapandemin kan Barnkörfesten i Linköping tyvärr inte genomföras som planerat under hösten 2020 utan flyttas till våren 2021. Nytt datum kommer inom kort. Anmälda körer kommer att kontaktas för mer information.

Varje år sedan 2011 arrangerar Sveriges Kyrkosångsförbund en nationell barnkörfest tillsammans med en lokal församling någonstans i Sverige, oftast även i samarbete med Sensus studieförbund. I år arrangeras barnkörfesten tillsammans med Linköpings domkyrkoförsamling i Östergötland.

Barnkörfesten startar lördag förmiddag med repetitioner, gemensamma och stämvis. Under dagarna kommer sedan alla att ha möjlighet att delta i tre spännande workshops. På lördagskvällen blir det festliga aktiviteter och korvgrillning i Domkyrkoparken. Barnkörfesten avslutas på söndagen med en härlig sånggudstjänst kl. 11.00 i Domkyrkan.

Anmälan är öppen mellan den 1 april och 15 september 2020.

Kontakt

Frågor om anmälan och avanmälan
Ulla Heinstedt
ulla.heinstedt@sensus.se

Frågor om innehåll och tillgänglighet

Sara Michelin
sara.michelin@svenskakyrkan.se