Anti-aging för rösten, Grundkurs

Kursen i Anti-aging för rösten vänder sig till körledare, sångpedagoger och andra som arbetar med röster.

Att körsång är bra för både kropp och själ vittnar både forskning och sångare om. Samtidigt tror många körsångare att de måste sluta sjunga när de blir äldre. Men så är det inte alls. Anti-aging för rösten är en metod för att utveckla rösten genom hela livet . Vi får under 2 dagar en grundkurs i metoden under ledning av upphovskvinnan Elisabeth Bengtzon-Opitz och en certifierad Anti-aging pedagog.

Via kroppsträning, tal och sångövningar lär vi oss att förbättra röstens kvalitet.

Kursmaterial: boken Anti-aging för rösten (Wessmans musikförlag)