Sensus verksamhet för körer

I fyrtio år har Sensus bidragit till det svenska körlivets utveckling genom att fånga upp aktuella behov och kontinuerligt förse körer med nya noter och pedagogiskt utvecklingsmaterial.

Sensus beställer varje år ny musik och nya texter, varav det mesta ges ut i abonnemanget Sensus Körmusik. Sensus pedagogiska hjälpmedel ger dig som körsångare möjlighet att på egen hand utveckla din sångröst och förmåga att sjunga efter noter. Vart fjärde år arrangerar Sensus Kyrkomusiksymposium tillsammans med Svenska kyrkan. Sensus kan även, som enda studieförbund, erbjuda sina körer att öva via datorn med hjälp av Scorx.

Anlita en certifierad Anti-Aging pedagog

Vill du utveckla din kör enligt metoden Anti-Aging för rösten? Här finner du certifierade pedagoger redo för uppdrag.

Sök pedagog

Sensus körmusik

Sensus körmusik är ett notabonnemang som vänder sig till dig som är kyrkomusiker och körledare. Abonnemanget är ett samarbete mellan Sensus och Gehrmans förlag.

Läs mer om abonnemanget

Vill du öva på din stämma mellan körrepetitionerna?

I verktyget ScoreX finns över 1000 stämseparerade titlar som är inspelade av professionella sångare.

Kom igång med ScorX

Sjung i kyrkan - körfester

Vuxen- ungdoms- och barnkörfester samlar hundratals körsångare varje år. Körfesterna är ett samarbete mellan Sveriges Kyrkosångsförbund, Sensus och lokala församlingar i Svenska kyrkan.

Läs mer och hitta aktuella datum

En kör som rapporterar sin verksamhet till Sensus kan vi bland annat erbjuda:

 • Fortbildning för körledare och inspirationsdagar och kurser för körsångare.
 • Gruppköp av digitala noter.
 • Gör din kör synlig på sensus.se
 • Nya sånger och pedagogiskt utvecklingsmaterial i abonnemanget Sensus körmusik. Här presenterar vi också Sensus musikböcker. Som Sensusabonnent får du 50% rabatt på alla nyutgåvor.
 • Rabatter på inköp av pappersnoter, mellan 10-40% beroende på förlag och utgåva.
 • Rekrytera nya sångare via Sensus hemsida
 • Sensus finns med i flera större arrangemang dit du som Sensuskör kan få tillträde. Vart fjärde år arrangerar vi bland annat ett stort nationellt Kyrkomusiksymposium tillsammans med Svenska kyrkan.
 • Som deltagare i Sensus kurser eller utbildningar är du försäkrad via en olycksfallsförsäkring
 • Stöd till er verksamhet, baserat på omfattningen av verksamheten som rapporteras
 • Tips på inspiratör till kördagen - vi har kontakterna
 • Öva stämmor hemma vid datorn med hjälp av ScorX.

Kontakta oss

På våra kontaktsidor hittar du kontaktuppgifter till våra kontor och verksamhetsutvecklare.