Rabatter för fackförbund

Sensus Stockholm-Gotland samarbetar idag med sex fackförbund. Som medlem i något av dessa förbund får du rabatt på våra kurser.

  • Vision 25% (max 300 kr/aktivitet)
  • ST 25 % (max 500 kr/aktivitet)
  • Vårdförbundet avdelning Stockholm 25% (max 300 kr/aktivitet)
  • Lärarförbundet 25 % (max 1000 kr/kalenderår)
  • Försvarsförbundet 50% (max 600 kr/halvår)
  • Finansförbundet 50% (max 500 kr/aktivitet)

För att få rabatten måste du vid anmälan uppge vilket fackförbund du är medlem i.