Rabatter enligt nationella överenskommelser

Rabatter enligt nationella överenskommelser

Fackförbundet ST

25 % rabatt (max 500 kr per aktivitet) på Sensus öppna utbud. I regionala överenskommelser beslutas om vilka folkbildningsinsatser, studieprogram och kompetenshöjande utbildningar som ska prioriteras, samt vilken rabatt medlemmarna ska erhålla på dessa. Dessutom så får du som medlem 500 kr i rabatt på utbildningen Arbetsmiljö grundutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Finansförbundet

50 % rabatt (max 500 kr per utbildning/aktivitet) på Sensus öppna utbud. Kan utnyttjas en gång per medlem och halvår.

Finansförbundet
Ger 80 % rabatt (max 1000 kronor per studiecirkel) till medlem som är registrerad som arbetslös hos a-kassan eller är sjukskriven under minst tre månader. Avtalet omfattar grundutbildningar i ekonomi, data, språk och kommunikation i form av öppna utbildningar eller särskilda utbildningar för arbetslösa och sjukskrivna.

Försvarsförbundet

50 % rabatt (max 600 kr per utbildning/aktivitet) på Sensus öppna utbud. Kan utnyttjas en gång per medlem och halvår. Dessutom så får du som medlem 500 kr i rabatt på utbildningen Arbetsmiljö grundutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Lärarförbundet

25 % rabatt (max 1000 kr per utbildning eller aktivitet) på deltagande i cirkelverksamhet och kulturprogram inom det öppna utbudet. Kan utnyttjas en gång per kalenderår.

Unionen

12 % rabatt på Sensus diplomutbildningar till HR-koordinator, HR-specialist, marknadsekonom, marknadsförare och redovisningsekonom.

Vision

10 % rabatt (max 600 kr per år) på deltagande i det öppna utbudet. Regionala avtal om högre rabatt förekommer.

Vårdförbundet

Det finns inget nationellt avtal om medlemsrabatt, men regionala överenskommelser förekommer.