Rabatter enligt nationella överenskommelser

Rabatter enligt nationella överenskommelser

Fackförbundet ST
Som medlem får du 500 kr i rabatt på utbildningen;Arbetsmiljö grundutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Som medlem får du 12 % rabatt på följande Sensus diplomutbildningar:

 • Diplomerad HR-koordinator
 • Diplomerad HR-specialist
 • Diplomerad Kommunikatör
 • Diplomerad Projektledare
 • Diplomerad Redovisningsekonom
 • Diplomerad Lönespecialist

Läs mer om Sensus diplomutbildningar på sensus.se/diplom-st

Finansförbundet
50 % rabatt (max 500 kr per utbildning/aktivitet) på Sensus öppna utbud. Kan utnyttjas en gång per medlem och halvår.

Finansförbundet
Ger 80 % rabatt (max 1000 kronor per studiecirkel) till medlem som är registrerad som arbetslös hos a-kassan eller är sjukskriven under minst tre månader. Avtalet omfattar grundutbildningar i ekonomi, data, språk och kommunikation i form av öppna utbildningar eller särskilda utbildningar för arbetslösa och sjukskrivna.

Försvarsförbundet
50 % rabatt (max 600 kr per utbildning/aktivitet) på Sensus öppna utbud. Kan utnyttjas en gång per medlem och halvår. Dessutom så får du som medlem 500 kr i rabatt på utbildningen Arbetsmiljö grundutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud.

Lärarförbundet
25 % rabatt (max 1000 kr per utbildning eller aktivitet) på deltagande i cirkelverksamhet och kulturprogram inom det öppna utbudet. Kan utnyttjas en gång per kalenderår.

Unionen
Som medlem får du 12 % rabatt på följande Sensus diplomutbildningar:

 • Diplomerad HR-koordinator
 • Diplomerad HR-specialist
 • Diplomerad Kommunikatör
 • Diplomerad Projektledare
 • Diplomerad Redovisningsekonom
 • Diplomerad Lönespecialist

Läs mer om Sensus diplomutbildningar på sensus.se/diplom-unionen

Vision
10 % rabatt (max 600 kr per år) på deltagande i det öppna utbudet. Regionala avtal om högre rabatt förekommer.

Vårdförbundet
Det finns inget nationellt avtal om medlemsrabatt, men regionala överenskommelser förekommer.