Fackliga rabatter

Sensus västra Sverige vill genom samarbetet med fackförbunden skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemmarnas tillgång till folkbildning. Här kan du läsa om vilka rabatter som gäller för ditt fackförbund i västra Sverige.

Fackförbundet ST ger sina medlemmar 25 % rabatt, max 500 kr per aktivitet på Sensus öppna utbud.

Finansförbundet ger sina medlemmar 50 % rabatt, dock max 500 kr per utbildning eller aktivitet, på Sensus öppna utbud av utbildningar och kulturprogram. Finansförbundets arbetssökande medlemmar har särskilda rabatter på grundutbildningar i ekonomi, data, språk och kommunikation i form av öppna utbildningar eller särskilda utbildningar för arbetslösa och sjukskrivna. Deltagande medlem ska vara registrerad som arbetslös hos a-kassan eller sjukskriven under minst tre månader. Finansförbundet centralt betalar 80% av cirkelavgiften, dock max 1 000 kr per studiecirkel. Resterande del av cirkelavgiften samt studie-material betalas av medlemmen.

Försvarsförbundet ger sina medlemmar 50 % rabatt, max 600 kr per utbildning eller aktivitet, på Sensus öppna utbud av utbildningar och kulturprogram.

Lärarförbundet ger sina medlemmar 25 %, max 1 000 kr per utbildning eller aktivitet, på Sensus öppna utbud. Dock får en och samma medlem nyttja högst 1 000 kr per kalenderår.

Visions medlemmar har 10 % rabatt på Sensus öppna kurser, max 600 kr per år.

Vision avdelning Göteborgs stad ger sina medlemmar 25 % rabatt, max 500 kr på Sensus öppna utbud, samt 100 kr rabatt på Sensus egna föreläsningar.

Vårdförbundet i Västra Götaland erbjuder sina medlemmar 25 % rabatt, max 300 kr per medlem, på Sensus kurser inom ämnesområdet Kommunikation, Friskvård/Hälsa.

Vårdförbundet i Halland erbjuder sina medlemmar 50 % rabatt, max 600 kr per medlem, på Sensus kurser inom ämnesområdet Kommunikation, Friskvård/Hälsa.

Polisförbundet. Samverkansavtal finns med Polisförbundet Väst i Västra Götaland och Halland.

Unionen. Samverkansavtal finns med Unionen Region Göteborg.