För dig som är medlem i facket

Många förbund erbjuder sina medlemmar rabatter på vår verksamhet. Rabatten gäller Sensus öppna utbud och ges under förutsättning att aktiviteten faktureras dig personligen.

Rabatterna anges i nationella eller regionala samarbetsavtal mellan förbunden och Sensus. När regionala avtal saknas gäller nationella avtal.

Rabatter enligt nationella överenskommelser

Här listas rabatter enligt nationella överenskommelser.

Fackförbundet ST
25 % rabatt (max 500 kr per aktivitet) på Sensus öppna utbud. I regionala överenskommelser beslutas om vilka folkbildningsinsatser, studieprogram och kompetenshöjande utbildningar som ska prioriteras, samt vilken rabatt medlemmarna ska erhålla på dessa.

Finansförbundet
50 % rabatt (max 500 kr per utbildning/aktivitet) på Sensus öppna utbud. Kan utnyttjas en gång per medlem och halvår.

Finansförbundet ger 80 % rabatt (max 1000 kronor per studiecirkel) till medlem som är registrerad som arbetslös hos a-kassan eller är sjukskriven under minst tre månader. Avtalet omfattar grundutbildningar i ekonomi, data, språk och kommunikation i form av öppna utbildningar eller särskilda utbildningar för arbetslösa och sjukskrivna.

Försvarsförbundet
50 % rabatt (max 600 kr per utbildning/aktivitet) på Sensus öppna utbud. Kan utnyttjas en gång per medlem och halvår.

Lärarförbundet
25 % rabatt (max 1000 kr per utbildning eller aktivitet) på deltagande i cirkelverksamhet och kulturprogram inom det öppna utbudet. Kan utnyttjas en gång per kalenderår.

Unionen
12 % rabatt på Sensus diplomutbildningar till HR-koordinator, HR-specialist, marknadsekonom, marknadsförare och redovisningsekonom.

Vision
10 % rabatt (max 600 kr per år) på deltagande i det öppna utbudet. Regionala avtal om högre rabatt förekommer.

Vårdförbundet
Det finns inget nationellt avtal om medlemsrabatt, men regionala överenskommelser förekommer.