Fackförbund

Sensus erbjuder fackförbunden utbildningar och kurser för såväl förtroendevalda och ombudsmän som för medlemmar.

Utbildningarna kan genomföras med utgångspunkt i ett färdigt upplägg, men de kan också anpassas till målgruppen i samråd med aktuellt fackförbund.

I många fall är det en fördel att genomföra en kurs tillsammans med deltagare från andra fackförbund än det egna. Sensus erbjuder gärna en tvärfacklig mötesplats och vi kan ansvara för samordning och praktiskt genomförande.

Några förslag som erbjuds över hela landet

Här presenteras några förslag på utbildningar och koncept som är lämpliga för olika målgrupper inom fackförbunden. Kontakta oss gärna för att diskutera vidare hur vi kan samverka kring ett eller flera av förslagen.

  • Arbetsmiljöutbildning
  • En styrelse som gör skillnad
  • Beredd för sin uppgift – för valberedningar
  • Att utveckla gruppen
  • Konflikthantering
  • Opinionsbilda lokalt
  • Engagera flera

Utveckla tillsammans

Som studieförbund har vi stor vana att tillsammans med andra ta fram material, studiecirklar och olika typer av utbildningar. Vi kan också erbjuda hjälp kring processer och processledning. Kontakta oss så sätter vi igång.

För dig som är medlem i facket

Många förbund erbjuder sina medlemmar rabatter på vår verksamhet. Rabatten gäller Sensus öppna utbud och ges under förutsättning att aktiviteten faktureras dig personligen. Rabatterna anges i nationella eller regionala samarbetsavtal mellan förbunden och Sensus.

Läs mer