Mänskliga rättighetsdagarna

Sensus är en av huvudarrangörerna till MR-dagarna som är Nordens största mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter. Dagarna ges en gång om året och äger 2022 rum i Örebro.

I år firar svenska demokrati 100 år. MR-dagarna i Göteborg 2021 uppmärksammade jubileumsåret genom att lyfta både de möjligheter och de utmaningar som demokratin utgör för uppfyllandet av allas mänskliga rättigheter.

Genom möten förstår människor sig själva bättre. Det ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Så skapas engagemang och ansvarstagande för demokrati och omvärld.

sensus.se/identitet

Samarbeta med oss

Vi samarbetar med många olika föreningar, organisationer och verksamheter. Tillsammans skapar vi mötesplatser och anordnar studiecirklar, kurser, utbildningar och kulturarrangemang.

Läs mer
Vårt rättighetsarbete

Se hur vi är relevanta för dig

Bokcirkel: Demokrati - en liten bok om en stor sak

Demokratin är livsviktig. Den påverkar ditt liv i stort och smått, och den gör dig viktig. Vad du tycker och tänker betyder något. Men hur stabilt är egentligen det demokratiska bygget?

Att starta och driva en demokratisk förening

Sverige har ett stort och rikt föreningsliv med cirka 200 000 ideella föreningar. Men hur går vi till väga om vi har en idé, något vi vill göra tillsammans, något vi vill förändra och om vi vill bilda en idéburen, demokratisk förening?

Sensus antidiskrimineringsbyråer

Det finns 18 lokala antidiskrimineringsbyråer i Sverige som arbetar för att förebygga och motverka diskriminering. Detta görs genom att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning till den som utsatts för diskriminering och arbeta förebyggande med utbildning, opinionsbildning och informationsspridning.

MOD – Mångfald och dialog

MOD vill bidra till en samhällsutveckling där människor med olika världsuppfattningar, livstolkningar och livsstilar kan leva sida vid sida utan diskriminering och förtryck, ett socialt hållbart samhälle.

Resurser

Relevant material

Tyvärr, hittar inget som matchar din sökning

Kontakt

Kom i kontakt med oss