Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Järvaveckan

Järvaveckan är en årligt återkommande politikervecka och folkfest, där företrädare för svenska politiska partier, intresseorganisationer och företag samlas och diskuterar politik och samhällsfrågor.

Kontakt

Kom i kontakt med oss