Järvaveckan

Järvaveckan är en årligt återkommande politikervecka och folkfest, där företrädare för svenska politiska partier, intresseorganisationer och företag samlas och diskuterar politik och samhällsfrågor.

Kontakt

Kom i kontakt med oss