Bild: Peter Knutson

Fredrik Hedlund, processledare i Stockholm

Fredrik är utbildad teolog och pedagog med bred och djup erfarenhet av att leda processer och utbildningar inom idéburen sektor, framförallt Svenska kyrkan. Läs mer om hur han kan hjälpa dig i din process.

Om Fredrik

Jag har skaffat mig en rik erfarenhet i att ge stöd åt arbetslag, förtroendevalda och ideella som vill utveckla engagemang och delaktighet. Mina erfarenhetsområden är utvecklingsfrågor som handlar om chefs- och ledarskapsutveckling, organisationsutveckling och verksamhetsutveckling. Jag har sakkunskap inom idealitets- och engagemangsfrågor och ett stort intresse för civilsamhällets utmaningar och frågeställningar.

Referens
Fredrik har en glöd som smittar. Han räds inte andra människors rädslor. Han inspirerar och är entusiastisk. Alltid med samma ambition att skapa delaktighet och engagemang. Fredrik har kompetens och djup och en förmåga att använda goda exempel från andra organisationer än kyrkan. Det är ett mervärde.

Catharina Helmersson

Kyrkoherde i Ryds församling i Linköping

Kontakt

Kom i kontakt med Fredrik

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.