Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Försäkring för deltagare

Som deltagare i Sensus studiecirklar, kurser eller utbildningar är du försäkrad via en olycksfallsförsäkring.

Försäkrade är deltagare i all verksamhet som Sensus anordnar såsom studiecirklar, gruppverksamhet och kulturprogram med mera. Undantag gäller dock besökare på kulturprogram där ingen anmälan har skett. Försäkringen gäller utan självrisk. Skadeanmälan görs av Sensus.

Försäkringen omfattar ersättning för:


 • Läkekostnader

 • Tandskadekostnader

 • Resekostnader

 • Merkostnader

 • Skadade personliga tillhörigheter

 • Hjälpmedelskostnader

 • Medicinsk invaliditet

 • Ekonomisk invaliditet

 • Dödsfall

 • Rehabilitering

 • Sveda och värk

 • Lyte och men

 • Nödvändiga och skäliga kostnader för hemtransport