Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Folk och kultur

Folk och Kultur är mötesplatsen för kulturlivet, där aktuella frågor om kultur och bildning lyfts i samtal, debatter, workshops och kulturprogram. Folk och Kultur äger rum varje år i februari och har sin bas i Eskilstuna.

2021 genomfördes Folk och Kultur, liksom många andra stora evenemang, i digital form. Sensus medverkade som konventparter med metoden Samtal fortsätter. Genom detta ville vi ge deltagarna möjlighet att mötas och reflektera över de programpunkter de sett och hört.