Folk och kultur

Folk och Kultur är mötesplatsen för kulturlivet, där aktuella frågor om kultur och bildning lyfts i samtal, debatter, workshops och kulturprogram. Folk och Kultur äger rum varje år i februari och har sin bas i Eskilstuna.

2021 genomfördes Folk och Kultur, liksom många andra stora evenemang, i digital form. Sensus medverkade som konventparter med metoden Samtal fortsätter. Genom detta ville vi ge deltagarna möjlighet att mötas och reflektera över de programpunkter de sett och hört.