Välkommen till Rättighetscentrum

Rättighetscentrum arbetar för mångfald och mot diskriminering. Därmed också för jämlikhet och likabehandling och mot trakasserier och mobbning.

Vi vill öka människors kunskap om rätten att inte bli diskriminerad, rätten att vara sig själv, främja delaktighet och demokrati inom samhällets alla områden.

Rättighetscenrum finns på tre orter.

>> Rättighetscentrum Norrbotten

>> Rättighetscentrum Västerbotten

>> Rättighetscentrum Dalarna

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.