Sensus dataskydd för Svenska kyrkan och EFS

Det är viktigt att de som deltar i Sensus och Svenska kyrkan eller EFS gemensamma verksamhet känner sig trygga med hur vi hanterar personuppgifter.

Informationen som medlemsorganisationer och samarbetspartners ger oss är generellt sett nödvändig för att vi ska kunna uppfylla styrande myndigheters krav på redovisning av den folkbildningsverksamhet vi arrangerar tillsammans.

Vi ser till att era personuppgifter alltid är skyddade hos oss, hanterar dem med varsamhet samt sparar inte uppgifter längre en vad som krävs för att fullfölja vårt avtal gentemot er eller för att följa de lagar som finns.

För stift, församlingar och pastorat inom Svenska kyrkan finns ett anpassat biträdesavtal med Sensus studieförbund.

Rättslig grund

För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddslagen, en så kallad rättslig grund.

Enligt regeringens bedömning kan stadsbidragsfinansierad folkbildningsverksamhet och folkbildningsverksamhet som är finansierad av kommun eller landsting genom beslut av kommunfullmäktige stödja nödvändiga personuppgiftsbehandling på den rättsliga grunden allmänt intresse. Vi behöver inte inhämta samtycke från den enskilde deltagaren.

Biträdesavtal Svenska kyrkan och Sensus studieförbund

Fyll i uppgifterna för att inleda processen med att teckna personuppgiftsbiträdesavtal mellan Svenska kyrkan, exempelvis ett stift, församling och pastorat och Sensus studieförbund. Avtalet utgår från Svenska kyrkans mall. Ange vem inom Svenskan kyrkan som ska underteckna avtalet så generar vi det och skickar det direkt för underskrift.

Inled processen

Biträdesavtal EFS och Sensus studieförbund

Fyll i uppgifterna för att inleda processen med att teckna personuppgiftsbiträdesavtal mellan EFS församlingar/distrikt och Sensus studieförbund. Ange vem inom EFS som ska underteckna avtalet så generar vi det och skickar det direkt för underskrift.

Inled processen