Sensus yrkesliv

Sensus yrkesliv bedrivs på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Utbildningen vänder sig till nyanlända med uppehållstillstånd i högst två år och är individuellt anpassad både vad gäller innehåll och kurslängd.

Utbildningen bygger på moduler i ämnen som svenska språket, samhälls- och arbetslivskunskap, data/IT, hushållsbudget och grundläggande matematik, friskvård samt praktik.

Sedan starten i mars 2013 har 1800 personer utbildats på Sensus yrkesliv. Deltagarna har sitt ursprung i cirka 45 länder. Tillsammans talar de mer än 60 olika språk, varav arabiska, persiska, tigrinja och persiska är de vanligaste.