Medis 5

På Medis 5 arbetar skådespelare, musiker, fotografer, formgivare och filmare. I olika konstellationer görs teaterföreställningar, musikföreställningar, filmer och andra kulturproduktioner.

Medis 5 är en verksamhet som bygger på människors kreativitet och kraft och där det egna uttrycker står i fokus. Medis 5 är en arbetsplats för personer med lindriga intellektuella funktionshinder. Verksamheten lyder under LSS i Stockholm stad.

En röd tråd för Medis 5:s verksamhet är kvalitet. Det gäller så väl i de produktioner vi gör som material, lokaler, och utbildade ledare inom både omsorg och olika konstnärliga inriktningar. Samtliga ledare har förutom omsorgserfarenhet också en spetskompetens inom områden som konst, foto, teater, web, film. Både ledare och arbetstagarna har kompetenser som berikar verksamheten.

Teater Surra

Teater Surra är en experimentell teatergrupp inom Medis 5 som producerar egna föreställningar, leder kurser och workshops samt håller föreläsningar. Teater Surra består av fyra skådespelare och en regissör och vi turnerar över hela landet.