Medis 5 får 2016 års Oscarspris

Medis 5 är stolta mottagare av 2016 års Oscarspris. Ett pris som årligen delas ut till någon eller några som särskilt utmärkt sig för ett gott folkbildningsarbete eller för att på annat sätt ha verkat i god folkbildningsanda. Medis 5 är en del av Sensus studieförbund i Stockholm.

På Medis 5 skapas teaterföreställningar, musikföreställningar, filmer och andra kulturproduktioner. Det är en verksamhet som bygger på människors kreativitet och kraft och där det egna uttrycker står i fokus. Medis 5 är en arbetsplats för personer med lindriga intellektuella funktionshinder. Verksamheten är en del av Sensus studieförbund och lyder under LSS i Stockholm stad.

– Det här känns fantastiskt roligt! Vi är ett stort team som jobbat länge och målinriktat för att skapa den verksamhet vi har idag, säger Mats Eriksson, verksamhetsansvarig på Medis 5.

Motiveringen till priset lyder: för ett inkluderande, nydanande och omtalat folkbildningsarbete med höga kvalitetsambitioner, där deltagarnas personliga utveckling utgår från det egna konstnärliga uttrycket inom teater, musik, film och annan kultur.

Oscar Olsson Museet i Malmö instiftade Oscarspriset i svensk folkbildning år 2013. Syftet med priset är att uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang och att öka medvetenheten om folkbildningens insatser. Priset består av ett stipendium på 10 000 kr, ett konstnärsdesignat diplom och en artikel om pristagarens folkbildningsinsats i museets årsskrift.

Den 23 november tar medarbetare från Medis 5 emot priset av landshövding Anneli Hulthén på Landshövdingeresidenset i Malmö.

Publicerat 2016-11-17