Kreativt Center

Har du själv eller någon du känner en synskada/synnedsättning? På Kreativt Center finns en avgiftsfri verksamhet för synskadade i Stockholm stad.

Sensus bedriver på uppdrag av Södermalms stadsdelsnämnd en daglig verksamhet för vuxna personer med synnedsättning. Prova på och delta i olika aktiviteter inom friskvård, språk, data, musik, konst och hantverk. Här får vi dagligen bevis på att meningsfull och utvecklande sysselsättning bidrar till självkänsla. I mötet med andra deltagare uppstår även möjlighet till kontaktskapande och nätverksbyggande som ofta berikar livssituationen.

Se aktuella kursstarter