Välkommen till Sensus region Skåne-Blekinges regionstämma den 6 maj 2020

Vi tittar på året som har gått, minglar och lyssnar till Hans Abrahamsson

Du som är ombud har rösträtt. Alla är välkomna som observatörer och har möjlighet att ställa frågor.

Tid: 6 maj 2020, kl. 17.00-19.30
Plats: Sensussalen, Studentgatan 2, Malmö

Sista anmälningsdag är 31 mars.
Anmälan

Progam

Med start kl 14.00 föreläser Hans Abrahamsson. Därefter samtal om samhällets, folkbildningens och Sensus utveckling utifrån Hans föreläsning.

Till programmet kan medlemsorganisation anmäla valfritt antal deltagare.

Handlingarna till stämman utsändes till anmälda delegater senast 4 veckor innan ordinarie regionstämma.

Motion kan väckas av medlemsorganisation och skickas till Mikael Sandgren, regionstyrelsen, senast den 1 mars.

Skicka en motion

Förslag på kandidater till regionstyrelsen och revisorsuppdrag skickas till Bodil Petersson, valberedningen, senast den 1 mars.

Skicka förslag på kandidat