Välkommen till Sensus region Skåne-Blekinges regionstämma den 6 maj 2020

I år kommer vi att genomföra regionstämman digitalt i videokonferensen Zoom.

Varje lokalförening i en medlemsorganisation har rätt att utse två ombud med rösträtt. Alla är välkomna som observatörer och har möjlighet att ställa frågor.

Stämmohandlingar:

 1. Föredragningslista
 2. Verksamhetsberättelse 2018
 3. Verksamhetsberättelse 2019 (filmer + pdf)
 4. Årsredovisning 2018
 5. Revisionsberättelse 2018
 6. Verksamhetsrevision 2018
 7. Årsredovisning 2019 med revisionsberättelse
 8. Verksamhetsrevision 2019
 9. Huvudsaklig inriktning 2020-2024
 10. Huvudsaklig medelsdisposition 2020-2024
 11. Ersättning Skåne-Blekinge
 12. Valberedningens förslag - antal ledamöter
 13. Valberedningens förslag
 14. Förslag till arbetsordning till valberedningen

Tid: 6 maj 2020, kl. 17.00-19.30
Plats: Zoom
Länk till stämman: https://zoom.us/j/7800813558

För bästa upplevelse behöver du en dator med kamera och mikrofon, samt bra uppkoppling. Läs gärna dokumentet nedan. Här får du tips på hur du kan förbättra din teknik.