Samtala kring bibeltexter på hebreiska

Samtala kring kommande söndags bibeltext på hebreiska.

Här får du möjlighet att tillsammans med andra samtala kring kommande söndags bibeltext på hebreiska. Kursen startar torsdagen före första advent och ges sen varje vecka. Du behöver inte närvara vid varje tillfälle utan kan vara med när det passar. Alla träffar sker digitalt torsdagar kl. 15.00 - 17.00.

Kursledare: Ansvarig för träffarna är Teol. Dr. Dag Oredsson som har över 20 års erfarenhet av att undervisa bibelhebreiska och Gamla testamentets exegetik.

Anmäl dig här ›