Kyrkorummet och dess symboler

Kursen berör kyrkorummets utformning och dess symboler. Vi upplever kyrkorummet tillsammans och samtalar om betydelsen av symboler.

Kursen berör kyrkorummets utformning och dess symboler. Vi upplever kyrkorummet tillsammans och samtalar om betydelsen av symboler. Kursen riktar sig till dig som inte gått någon av svenska kyrkans profilutbildningar. Vi ses under en dag i någon av Lunds stifts kyrkor.

Kursledare: Dag Oredsson