Samtalsledarutbildning

Lär dig skapa effektiva team i arbetet mot uppsatta mål. Utbildningen kan anpassas utifrån de behov du eller ditt arbetslag har.

I möten människor emellan behöver vi bli medvetna om de mekanismer som sker inom gruppen utifrån allas erfarenheter. Det strukturerade samtalet med aktivt lyssnande och nyfikna frågor kan utgöra det flöde som skapar effektiva team i arbetet mot uppsatta mål.

Denna utbildning kan anpassas utifrån de behov du eller ditt arbetslag har. Kontakta oss för mer information.

Kursledare: Susanne Bondesson