Det svåra samtalet

I denna kurs lär vi oss metoder och förhållningssätt för inlyssnande samtal som vi kan använda oss av när vi ger samtalsstöd åt behövande i församlingen.

Ibland kan du möta människor som vill samtala med dig om djupare frågor. Det kan handla om sjukdom, relationer, meningen med livet eller andra existentiella frågor. Hur kan vi föra ett inlyssnande samtal med dem vi möter? Det finns goda metoder och förhållningssätt som vi kan använda oss av när vi ger samtalsstöd åt behövande i församlingen.

Vi vill uppmuntra till att våga ta det svåra samtalet, stärka i bemötande och ingjuta mod att våga mötas i samtal.

Kursledare:  Erik Isaksson är präst och kaplan vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Lund. Erik har tidigare arbetat som sjukhuspräst i Lund och med hospicevård i Botswana.

Anmäl dig här ›