Så här kan du lägga upp kommunikationsarbetet i din församling

Kursen ger verktyg kring hur man arbetar långsiktigt, övergripande och systematiskt med kommunikation i en församling.

Kursen ger verktyg kring hur man arbetar långsiktigt, övergripande och systematiskt med kommunikation i en församling. Få verktyg att skapa en enhetlig och genomarbetad kommunikation kring budskap, mål och visioner. Kursen utformas i samråd med deltagande församlingar.

Kursledare: Terése Bergsten