Så här använder du sociala medier

Vi samtalar om hur man använder sociala medier i sin verksamhet. Hur når man olika målgrupper och vad behöver man tänka på i arbetet med text och bilder? Deltagarna får konkreta tips kring och bjuds in till att dela egna erfarenheter.

Vi samtalar om hur man använder sociala medier i sin verksamhet. Hur når man olika målgrupper och vad behöver man tänka på i arbetet med text och bilder? Deltagarna får konkreta tips kring hur man kan tänka med inbjuds också att dela erfarenheter egna erfarenheter av arbetet med kommunikation via sociala medier. Vi ses digitalt under 2 timmar.

Kursledare: Terése Bergsten