Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - förståelse och verktyg

Benny Björkman föreläser utifrån sina erfarenheter att leva med dyslexi. Du får ta del av verktyg och studietekniker samt tips som gör skillnad i vardagen.

Benny Björkman föreläser utifrån sina erfarenheter att leva med dyslexi. Du får ta del av verktyg och studietekniker samt tips som gör skillnad i vardagen. Föreläsningen vänder sig till barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Samt lärare, pedagoger, föräldrar, vänner och anhöriga som i sin vardag kommer i kontakt med personer med läs- och skrivsvårigheter.

Kursledare: Benny Björkman