Barnets rätt

Kursen ger en grundläggande introduktion till barnkonventionen.

Kursen ger en grundläggande introduktion till barnkonventionen. Vad betyder det att barnet ska ha inflytande och vem kan avgöra vad som är barnets bästa? Kursen ges digitalt och består av tre träffar á tre timmar. Det ingår en kostnad för boken ”Barnets rätt” som kursen grundar sig på.

Kursledare: Marie Cöster