Att möta barn och unga med särskilda behov

I denna kurs går vi igenom hur man ger barn och unga rätt stöd utifrån olika behov såsom psykosociala faktorer och funktionsvariationer.

I denna kurs går vi igenom hur man ger barn och unga rätt stöd utifrån olika behov. Kursen berör psykosociala faktorer och funktionsvariationer samt ger konkreta tips kring hur man skapar en inkluderande miljö. Kursen ges fysiskt eller digitalt under 6 timmar.