Åtgärder med anledning av corona-pandemin

Våra gästers säkerhet är högsta prioritet för oss. I grunden följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Här listar vi de åtgärder vi vidtar för att garantera trygga och säkra möten.

Konferenser och möten

 • Det totala antalet besökare i våra lokaler är begränsat till max 30 personer.
 • Begränsningar i max antal personer i varje konferensrum för att göra det möjligt att hålla avstånd.
 • Möblerar så att avstånd mellan personer säkerställs.
 • Skyltar med påminnelser om att hålla avstånd och att tvätta händerna.
 • Schemaläggning raster till olika tidpunkter.
 • Block och pennor hämtas i receptionen. Efter avslutat besök desinficeras dessa eller slängs.

Mat och förtäring

 • Inga bufféer. Vi serverar endast portionsförpackade måltider.
 • Måltider och kaffe för grupper med fler än 10 deltagare serveras i konferensrummen.
 • Vi erbjuder endast frukt som skalas.

Städrutiner

 • Handsprit finns tillgängligt i alla rum.
 • Vädring av rum mellan olika konferenssällskap.
 • Konferensmaterial som t ex whiteboardpennor desinficeras mellan olika konferenssällskap.
 • Extra städning av allmänna ytor och toaletter.

Uppdaterad 2020-09-16. Vi följer utvecklingen och uppdaterar våra åtgärder efter myndigheternas rekommendationer.