Försäkring

Som deltagare i Sensus kurser eller utbildningar är du försäkrad via en olycksfallsförsäkring.

Försäkringen gäller utan självrisk och omfattar ersättning för:

  • Läkekostnader
  • Tandskadekostnader
  • Resekostnader
  • Skadade personliga tillhörigheter
  • Medicinsk invaliditet
  • Dödsfall
  • Rehabilitering
  • Sveda och värk
  • Lyte och men