Försäkring för deltagare

Som deltagare i Sensus studiecirklar, kurser eller utbildningar är du försäkrad via en olycksfallsförsäkring.

Försäkrade är deltagare i all verksamhet som Sensus anordnar såsom studiecirklar, gruppverksamhet och kulturprogram med mera. Undantag gäller dock besökare på kulturprogram där ingen anmälan har skett.

Försäkringen gäller utan självrisk.

 • Försäkringen omfattar ersättning för:
 • Läkekostnader
 • Tandskadekostnader
 • Resekostnader
 • Merkostnader
 • Skadade personliga tillhörigheter
 • Hjälpmedelskostnader
 • Medicinsk invaliditet
 • Ekonomisk invaliditet
 • Dödsfall
 • Rehabilitering
 • Sveda och värk
 • Lyte och men
 • Nödvändiga och skäliga kostnader för hemtransport

Skadeanmälan görs av Sensus.