Vilka är här?

Ge en översiktlig bild av vilka deltagarna i en stor grupp är. Deltagarna får en möjlighet till någon form av presentation trots att det är en stor grupp.

Syfte

Ge en översiktlig bild av vilka deltagarna i en stor grupp är. Deltagarna får en möjlighet till någon form av presentation trots att det är en stor grupp.

Genomförande

Ledaren ställer olika påståenden De deltagare som stämmer in på påståendet
reser sig upp. Exempel på påståenden:

  • Alla som kommer från norra Sverige...
  • Alla som har katt...
  • Alla som kommer från medlemsorganisationerna...
  • Alla som är här för första gången...

Påståendena varieras och kan göras mer eller mindre personliga efter vilka
deltagarna är, vilken typ av aktivitet det är och efter vilken information man vill få fram. Det är viktigt att ställa sådana påståenden så att alla deltagare får resa
sig upp någon gång.

Tidsåtgång

3–10 min beroende på antal påståenden.

Användningsområde

Övningen passar bra i stora grupper och där man har ont om tid, men ändå vill
ge en möjlighet till presentation.