Spelregler för gruppen

Underlätta det gemensamma arbetet genom att komma överens om gemensamma spelregler för gruppen.

Syfte

Underlätta det gemensamma arbetet genom att komma överens om gemensamma spelregler för gruppen.

Genomförande

Deltagarna samtalar parvis eller i mindre grupper om följande frågor:

  • Hur vill vi ha det tillsammans?
  • Hur vill vi bemöta varandra?
  • Vilka grundregler behövs för gruppens arbete?

Smågrupperna redovisar sedan sina förslag för hela gruppen. Hela gruppen diskuterar gemensamt och väljer ut de regler som alla kan ställa sig bakom. Det är bra om ledaren fyller på med punkter som det kan finnas ett behov att tydliggöra om dessa inte kommer upp automatiskt. Det kan till exempel vara att komma överens kring tider eller hur man gör med mobiltelefoner. De överenskomna reglerna skrivs
sedan upp på ett stor papper och sätts upp i rummet.

Tidsåtgång

20–30 min.

Användningsområde

Passar i grupper som ska arbeta en längre tid tillsammans.

Tips

En enklare variant, om man inte har så mycket tid, är att ta ett kort samtal direkt i storgrupp där ledaren frågar hela gruppen som direkt får komma med förslag som man sedan enas kring.

Nätträff

Alla funderar enskilt på förslag på spelregler och lägger ut dessa förslag Gruppen väljer sedan de förslag man tycker är viktigast, förslagsvis genom »pluppning«
(se under skapa goda samtal).