Reflektionsboken

Få möjlighet att enskilt reflektera över en utbildningsprocess och öka medvetenheten om sitt eget lärande.

Syfte
Få möjlighet att enskilt reflektera över en utbildningsprocess och öka medvetenheten om sitt eget lärande. Reflektionsboken kan också användas som en hjälp
vid utvärderingen av kursen för att minnas sina åsikter om olika moment.

Genomförande
Alla deltagare får en egen skrivbok där man skriver ner sina egna reflektioner, lärdomar, tankar och funderingar. Varje deltagare ägnar efter varje utbildningstillfälle en stund till att skriva ner sina egna reflektioner kring utbildningstillfället.

Exempel på hur reflektionerna kan inledas:

  • Idag handlade det om...
  • Det påminde mig om...
  • Från den här dagen tar jag med mig...
  • En lärdom idag var...
  • Jag undrar...
  • Jag skulle vilja lära mig mer om...

Reflektionsboken är helt för eget bruk
och man väljer själv om man vill dela
något med någon annan.

Tidsåtgång

Från cirka fem minuter till hur länge man vill.

Användningsområde

Reflektionsboken är bra att använda vid längre processer.