Presentera sig med bilder

Presentera sig för varandra och få veta lite mer ovanliga saker om varandra. Passar att använda i grupper upp till cirka 20 personer.

Syfte
Presentera sig för varandra och få veta lite mer ovanliga saker om varandra.

Genomförande

Alla deltagare får var sitt papper. Dela in papperet i fyra rutor. Rita i ruta ett: detta gör mig glad, i ruta två: detta gör mig arg, i ruta tre: en favoritplats, och i ruta fyra:
en person som betyder mycket för mig.

Tidsåtgång

Cirka 20 min beroende på hur många man är i gruppen. Berätta om bilden för övriga i gruppen. Det är viktigt att det inte blir någon teckningstävling. Ge därför gruppen kort tid för själva tecknandet.

Användningsområde

Passar att använda i grupper upp till cirka 20 personer. Fungerar både i grupper
som inte känner varandra och i grupper där deltagarna känner varandra.

Tips

Går att variera med olika teman i de olika rutorna, allt utifrån rubriken
för sammankomsten.

Nätträff

Alla deltagare tar bilder och skriver en enkel bildtext som man lägger ut utifrån
de givna temana.