Presentation bildspråk

När man använder bilder ger det oftast associationer som gör att man berättar andra saker än om man presenterar sig utan koppling till en bild. Passar att använda i grupper upp till cirka 20 personer.

Använd bilder från materialet Bildspråk (kan beställas från www.ordbruk.se) alternativt egna uttrycksfulla bilder.

Syfte
Lära känna varandra. När man använder bilder ger det oftast associationer som gör att man berättar andra saker än om man presenterar sig utan koppling till en bild.

Genomförande

Lägg ut alla bilder på golvet eller på ett bord. Alla deltagare får välja en bild som beskriver något om dem själva. Låt bilden ligga kvar ifall det är någon annan som vill använda samma bild. Gå laget runt, alla visar upp den bild man valt och
berättar något om sig själva utifrån vald bild.

Tidsåtgång

Cirka 20 min beroende på deltagarantal

Användningsområde

Passar att använda i grupper upp till cirka 20 personer. Fungerar både i grupper
som inte känner varandra och i grupper där deltagarna känner varandra.

Tips

Bilder kan användas på många andra sätt, till exempel vid utvärderingar och för
att beskriva förväntningar.