Oavslutade meningar

Bidrar till att öka medvetenheten kring deltagarnas tankar och intressen. Passar att använda i grupper upp till cirka 20 personer.

Syfte
Bidrar till att öka medvetenheten kring deltagarnas tankar och intressen.

Genomförande
Deltagarnas uppgift blir att individuellt slutföra meningar genom att skriva ner fortsättningen på dem. De väljer själva sin egen fortsättning. Efteråt samlas gruppen i en ring och går igenom en mening i taget. Deltagarna får berätta hur de har slutfört meningen och fritt förklara hur de tänker. Några oavslutade meningar kan vara:
• Jag tycker om människor som…
• Jag skulle vilja lära mig mer om…
• Min fritid ägnar jag helst åt…
• Om jag fick flytta var som helst i världen skulle jag…
• Om jag fick göra vad jag ville under ett helt år skulle jag…

Tidsåtgång

10–30 min beroende på antal personer och antal meningar.

Användningsområde

Passar att använda i grupper upp till cirka 20 personer. Fungerar både i grupper
som inte känner varandra och i grupper där deltagarna känner varandra.

Tips

De oavslutade meningarna kan anpassas efter temat på kursen.

Nätträff

Övningen genomförs skriftligt genom att ledaren lägger ut oavslutade meningar som alla får fylla i.