Min tidslinje

Lär känna varandra och få en koppling till den aktivitet ni befinner er på. Passar i grupper från två upp till 30 personer.

Syfte
Lära känna varandra och få en koppling till den aktivitet man befinner sig på.

Genomförande

Deltagarna får i uppgift att rita en linje över sitt liv och markera några viktiga
händelser som påverkat henne/honom till att vara här idag. Tidslinjen presenteras sedan för övriga deltagare i mindre grupper.

Användningsområde

Metoden passar i grupper från två personer upp till 30 personer. Passar bäst
i grupper som ska arbeta tillsammans ett tag.

Tidsåtgång

20–45 min beroende på hur många man är i gruppen där tidslinjen presenteras.

Nätträff

Metoden fungerar bra att lägga ut skriftligt.