Människobingo

Få igång samtal mellan deltagarna och ge möjlighet att få veta lite om varandra. Fungerar bra i stora grupper.

Syfte
Få igång samtal mellan deltagarna och ge möjlighet att få veta lite om varandra.

Genomförande
Ledaren har förberett en bingobricka med t.ex. fyra gånger fyra rutor. I varje ruta står en egenskap, kunskap eller färdighet. Alla deltagare får en varsin bingobricka och en penna. Det gäller nu att snabbt hitta någon som passar in i de olika rutorna. Man får bara använda en deltagare en gång. Den som först får sin bricka full ropar »bingo« och har vunnit. Man kontrollerar då brickan och de som står nämnda får intyga att det stämmer. Exempel på rutor:
• Talar spanska
• Älskar pasta
• Gillar att träna på gym
• Har sett sjunde Harry Potter filmen

Tidsåtgång

10–15 min.

Användningsområde

Fungerar bra i stora grupper. Kan användas både i grupper där man känner
varandra och i grupper med okända.

Tips

Går att utveckla som en aktivitet som sker parallellt med andra aktiviteter till
exempel under ett möte. Kan göras ännu mer som en tävling med priser till de
som vinner. Passar att genomföras såväl i början av en aktivitet som i mitten
som ett energiavbrott.