Knappask

Lär känna varandra med en aktivitet som passar grupper med upp till 20 personer.

Syfte
Att lära känna varandra.

Genomförande

Det behövs en ask med knappar. Det fungerar bäst med en gammal knappask
med lite olika innehåll. Där ska finnas knappar förstås men gärna även säkerhetsnålar, strumpeband ed mera. Häll ut allt innehåll på bordet. Be deltagarna välja en eller två saker som dom får en association till som handlar om dem själva utifrån en frågeställning tex. Berätta om ett barndomsminne, något som är typiskt för dig eller ett familjeminne. Frågeställningarna anpassas efter vilken typ av grupp det är och vad man vill ha fram. Man går sedan laget runt och deltagarna visar vilka saker de har valt och berättar varför utifrån frågeställningen.

Tidsåtgång

Allt från 5 minuter till en timme beroende på gruppstorlek och frågeställning.

Användningsområde

Fungerar i grupper med upp till 20 personer. Frågeställningarna kan anpassas efter om gruppen känner varandra eller inte och hur stor gruppen är. Är man 20 personer behövs en frågeställning som är lätt att ge ett kort svar på.