Journalisterna

Deltagarna turas om att ställa och besvara frågor runt ett visst ämne.

Syfte
Inventera deltagarnas förväntningar, frågor och erfarenheter inom ett ämne.

Genomförande

Ledaren förbereder papper med olika frågor högst upp. Till exempel:

  • Vilka förväntningar har du?
  • Vilka är dina erfarenheter av?
  • Vad känner du till om?

Hälften av deltagarna placeras i en innerring med papper och penna med stolar vända ut mot rummet. De är nu »journalister«. Övriga deltagare placeras på stolar i en ytterring där de är intervjupersoner. »Journalisterna« intervjuar nu deltagarna i ytterringen. Efter en minut är intervjun slut och alla intervjupersoner flyttar ett steg. När deltagarna i ytterringen gått varvet runt byter man platser och intervjupersonerna blir nu »journalister.« När alla har fått svara på de flesta frågorna sammanställs svaren av de »journalister« som har haft samma fråga. Summeringen redovisas för gruppen, ev. på blädderblock. Man kan sedan gå tillbaka till den i slutet vid utvärderingen av kursen.

Tidsåtgång

30–45 min beroende på gruppstorlek.

Användningsområde

Fungerar både i små och stora grupper.
Vid större grupper kan det vara bra att dela in sig i flera mindre grupper.

Tips

Kan användas i många varianter, till exempel vid utvärderingen. Då ställer man andra frågor såsom: Vad var bra, Vad kan bli bättre? Vad tar du med dig? Etc.