Garnnystanet

Lekfull presentationsövning. Passar bra för grupper på 6–20 deltagare.

Syfte
Lekfull presentationsövning.

Genomförande

Deltagarna sitter i en cirkel utan bord emellan sig. Ledaren börjar med att säga något exempelvis sitt namn och ett intresse, behåller ändan av nystanet och kastar garnbollen vidare. Den som fått nystanet säger sitt, behåller tråden i sin hand
och kastar vidare. Så går bollen kors och tvärs tills alla fått den.

Tidsåtgång

5–10 minuter, beroende på deltagarantal.

Användningsområde

Passar bra för grupper mellan sex och 20 deltagare. Man kan nysta upp garnbollen igen genom att kasta tillbaka den i motsatt ordning. Det kan ge en välbehövlig namnrepetition och då kan man med fördel berätta något annat om sig själv, exempelvis »om jag vore ett djur så vore jag en …. därför att…«. Högst en mening! Metoden passar också bra
att använda vid avslutning eller utvärdering
av en sammankomst (se under avsluta).