Jag väljer gaffeln

Presentera sig lite djupare för varandra.

Syfte

Presentera sig lite djupare för varandra.

Genomförande

Alla deltagare får några minuter på sig att hämta en sak som säger något om dem själva. Ett tips kan vara att hämta något från naturen. Deltagarna får sedan i tur och ordning berätta något om sig själva utifrån den sak man valt. Det är viktigt att alla själv känner sig fria att välja nivå på presentationen och att det inte blir för pretentiöst. Det kan vara bra om ledaren inleder övningen med ett enkelt exempel. »Jag har valt en blåklocka för att jag älskar sommaren och dessutom tycker om trädgårdsarbete«.

Tidsåtgång

15–20 min beroende på gruppstorlek.

Användningsområde

Passar både i nya grupper och i grupper som redan känner varandra eftersom
man då ändå kan få reda på nya saker om varandra. Passar både i större och mindre grupper. I större grupper kan man dela in sig i mindre grupper och bara presentera sig för övriga i den lilla gruppen.

Tips

En variant av övningen är att man begränsar valet till en grupp av saker,
till exempel köksredskap.

Nätträff

Alla väljer ett föremål som man lägger in en bild på och kommenterar skriftligt
varför man valt detta föremål.