Förväntningar och farhågor

Dela farhågor och förväntningar. Övningen passar bra vid lite längre processer.

Syfte
Att ge deltagarna möjlighet att uttrycka sina farhågor och förväntningar samt att övriga deltagare och ledaren får kännedom om förväntningar och farhågor.

Genomförande

Alla deltagare skriver enskilt ner sina farhågor respektive förväntningar på den kommande processen på post it- lappar. Skriv en farhåga och en förväntan på varje post it- lapp. Man sätter sedan upp sina post it- lappar på blädderblockspapper under rubrikerna förväntningar respektive farhågor. Ledaren läser upp alla farhågor och kommenterar och det ges även möjlighet för deltagarna att kommentera. Man går sedan vidare till förväntningarna och gör samma sak. Om det är uppenbart att det finns förväntningar som ledaren vet att de inte alls kommer att behandla under aktiviteten, är det viktigt att kommentera detta. Farhågorna och förväntningarna sparas och vid slutet av processen kopplar man tillbaka och går igenom dem
igen för att se hur det blev.

Tidsåtgång

Cirka 30 minuter beroende på gruppstorlek.

Användningsområde

Passar bra vid lite längre processer.

Nätträff

Alla skickar in sina förväntningar och farhågor. Om ni vill kan man även
kommentera varandras inlägg. Ledaren kommenterar också, sammanställer
och sparar inläggen så man kan stämma av mot dem i slutet.