Dracula

Skapa kontakt mellan deltagarna. För grupper upp till 30 personer.

Syfte
Syftet är att skapa kontakt mellan deltagarna i gruppen och att alla skall lära sig varandras namn.

Genomförande
Alla deltagare står i en ring på golvet. En person som föreställer Dracula står mitt i ringen. Dracula går långsamt med utsträckta armar fram mot någon av deltagarna i ringen som om han/ hon skulle strypas. Deltagaren måste för att rädda sig söka ögonkontakt med någon annan deltagare i ringen som då snabbt ska ropa den första deltagarens namn. Om personen kommer på namnet innan Dracula hinner fram är personen räddad och Dracula får gå mot en annan deltagare. Om den personen som fått ögonkontakt inte kommer på namnet innan Dracula hinner fram eller säger fel namn så vinner Dracula. Då ställer sig Dracula i ringen på den första personens plats och den personen blir den nya Dracula och leken fortsätter. Man kan fortsätta tills alla deltagare varit delaktiga.

Tidsåtgång
10–20 minuter.

Användningsområde
Kan användas i grupper upp till cirka 30 personer där man inte kan varandras
namn helt och fullt men där man redan har presenterat sig.

Tips
Övningen kan varieras på så sätt att personen i mitten av ringen istället för att spela Dracula har en tidning i handen som han/ hon ska slå i huvudet på någon av deltagarna. Denna deltagare ska då hinna söka ögonkontakt med någon annan deltagare som då ska ropa den första deltagarens namn. I övrigt fortsätter
övningen som ovan.