Bokstavspresentation

Presentationsövning. Fungerar bra för både stora och små grupper.

Syfte
Att presentera sig lite djupare än med bara ett namn.

Genomförande

Deltagarna skriver sitt namn lodrätt på ett papper och skriver därefter ett ord utifrån varje bokstav i namnet vågrätt. Orden ska beskriva en egenskap hos dem själva. Lapparna kan därefter presenteras på olika sätt, t ex genom att alla går runt i rummet och presenterar sin lapp för dem man möter, gå en runda och låt var och
en presentera sin lapp för hela gruppen eller sitt två och två och presentera lapparna för varandra.

Tidsåtgång

10-15 minuter.

Användningsområde

Fungerar bra både i små och stora grupper då sättet att presentera lapparna
kan varieras efter gruppstorlek.