Det här vet jag, det här tror jag, det här vill jag veta

Skapa delaktighet kring en presentation av något tema. Ta reda på deltagarnas förkunskaper och vad de är intresserade av.

Genomförande

Exempel på temapresentation »Mänskliga rättigheter«. Para ihop deltagarna två och två och be dem punktvis skriva ner i tre kolumner: Detta vet jag om Mänskliga rättigheter, det här tror jag och det här vill jag veta under cirka 10 min. Rita upp tre kolumner på tavlan: Det här vet jag, Det här tror jag, Det här vill jag veta.

Låt grupperna redovisa en kolumn i taget. Kommentera efter hand innehållet i
varje kolumn. I kolumn två bemöts det som de tror och man kommenterar om det är sant eller inte, frågar var de hört detta osv. När alla kolumner är redovisade fyller man på presentationen av temat utifrån vad som saknas och vad de önskar veta utifrån det som står i kolumn tre.

Tidsåtgång

30–45 min.

Användningsområde

Passar i olika gruppstorlekar. Metoden är möjlig att använda även vid en presentation av olika sorters teman.

Nätträff

Alla funderar enskilt och lägger ut sina kommentarer under varje rubrik skriftligt.