Vattentrappan

Få möjligheter att uttrycka sina åsikter fritt om ett ämne eller en fråga, lyssna aktivt på och inspireras av övriga deltagares synpunkter. Passar i grupper på minst tio personer.

Syfte
Få möjligheter att uttrycka sina åsikter fritt om ett ämne eller en fråga, lyssna aktivt på och inspireras av övriga deltagares synpunkter.

Genomförande
Placera deltagarna i mindre grupper i tre till fem personer. Den första gruppen börjar samtala utifrån något ämne. Gruppen får prata under en bestämd tid, t ex. tre minuter, sedan bryter ledaren och ordet går vidare till nästa grupp. Nästa grupp fortsätter då där den första gruppen slutade. Gruppen pratar utifrån samma ämne och anknyter till vad den har sagt, men ska inte upprepa samma saker. Man fortsätter tills alla grupper har fått prata.

Tidsåtgång
10–15 min beroende på antal grupper.

Användningsområde
Passar i grupper på minst tio personer. Vattentrappan kan även användas
vid utvärdering (se vidare under avsluta). Grupperna kan då prata utifrån
olika utvärderingsfrågor.