Talking stick

Bidrar till att alla får säga sitt utan att bli avbrutna. Metoden fungerar bäst om det är 4–8 personer.

Syfte
Bidrar till att alla får säga sitt utan att bli avbrutna.

Genomförande
Det här är en äldre metod som använts länge. Förr användes ofta en pinne, du kanske hellre väljer något annat att hålla i. Du som leder övningen lägger pinnen, eller det föremål du valt, i mitten och säger att den som vill tala tar föremålet och säger sitt medan han/hon håller i det. Ingen får avbryta den som har föremålet.
När man är klar lägger man tillbaka föremålet eller ger det till någon annan som signalerar att han/hon vill tala.

Tidsåtgång
Sammanhanget och behovet styr.

Användningsområde
»Talking stick« är ett alternativ till den klassiska rundan. Skillnaden är att man inte talar turvis och att man kan återkomma. Metoden passar bra i livsfrågecirklar där deltagarna exempelvis ska berätta om en upplevelse. Metoden fungerar bäst om det är 4–8 personer. Om man använder metoden i andra sammanhang som ett alternativ till den klassiska rundan kan man vara upp till cirka 30 personer. Skön metod för den som hellre lyssnar än talar själv, då det inte märks lika mycket som i rundan att man avstår från att berätta. Om du som ledare vet att det i gruppen finns någon eller några som riskerar att dominera starkt ska man undvika metoden.